HomeContributie

Contributie-overzicht verenigingsjaar 2020

De contributie voor het volledige verenigingsjaar 2020 bedraagt: € 35,-. De contributie wordt naar ratio berekend zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

startmaand

contributie

adm.kosten

totaalbedrag

januari 2020

€ 35,00

€ 5,-

€ 40,00

februari 2020

€ 32,08

€ 5,-

€ 37,08

maart 2020

€ 29,17

€ 5,-

€ 34,17

april 2020

€ 26,25

€ 5,-

€ 31,25

mei 2020

€ 23,33

€ 5,-

€ 28,33

juni 2020

€ 20,42

€ 5,-

€ 25,42

juli 2020

€ 17,50

€ 5,-

€ 22,50

augustus 2020

€ 14,58

€ 5,-

€ 19,58

september 2020

€ 11,67

€ 5,-

€ 16,67

oktober 2020

€ 8,75

€ 5,-

€ 13,75

november 2020*

€ 40,83*

€ 5,-

€ 45,83*

december 2020*

€ 37,92*

€ 5,-

€ 42,92*

 

Bij een nieuw lidmaatschap wordt éénmalig administratiekosten in rekening gebracht.

* Wanneer u zich in de maand november of december aanmeldt als lid, is het bedrag inclusief de contributie voor het verenigingsjaar 2021. De contributie voor een verenigingsjaar wordt jaarlijks vastgesteld op de 'algemene ledenvergadering' in november.

De contributie wordt automatisch door Cerianthus geïncasseerd. U dient hiervoor de machtiging te downloaden, in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de penningmeester. Na ontvangst van de machtiging gaat uw lidmaatschap in. U dient op het machtigingsformulier de gewenste ingangsdatum van het lidmaatschap aan te geven. Hiermee wordt tevens bepaald welk bedrag de penningmeester de eerste keer zal afschrijven (zie tabel).

Belangrijk: voor het intrekken van een verstrekte machtiging dient u dit formulier te downloaden, in te vullen en ondertekend terug te sturen naar onze relatieadministratie (zie de gegevens op het machtigingsformulier).

Ga naar boven