HomeDe vereniging

De vereniging

De vereniging Cerianthus is een grote, actieve zeeaquariumvereniging met meer dan 150 leden vanuit het hele land (situatie eind 2013). Een greep uit onze activiteiten:

Ledenavonden

Wij houden onze maandelijkse ledenavond in de grote zaal van de voormalige zorgvleugel van verzorgingshuis Tolsteeg, nu jongerenhuisvesting "Socius".

Het programma is uiteraard zo divers mogelijk: lezingen voor beginners en gevorderden, demonstraties en discussieavonden wisselen elkaar af, zodat zowel de starter als de "ervaren rot in het vak" het naar zijn zin heeft.

Jongerenhuisvesting "Socius"
Saffierlaan 10
3523 RC, Utrecht

Werkgroepen

Cerianthus heeft een aantal werkgroepen waarin leden actief zijn:

  • de elektronicawerkgroep
  • de fotowerkgroep
  • de internetwerkgroep
  • de werkgroep "Aquarium Tolsteeg"

Cerianthus heeft een eigen elektronicawerkgroep ook wel "ceritronicawerkgroep" genaamd. Op een eigen website zijn alle aktiviteiten van deze werkgroep te bekijken.....

 

banner-ceritronica

Bakbezoeken

Regelmatig bieden leden hun aquarium aan voor een bakbezoek, waarbij clubleden hun bak komen bezichtigen. Een gezellige manier om kennis en ervaring uit te wisselen en adviezen in te winnen. Leden van de fotowerkgroep kunnen op die avond foto's van de bak maken. De fotoreportage kan via deze website bekeken worden. Wilt u dat ook eens doen? Het staat in ieder geval garant voor een gezellige avond, en soms leerzame adviezen over uw aquarium! Wilt u zich aanmelden voor een bakbezoekmiddag of bakbezoekavond? De leden en het bestuur van Cerianthus stellen dit bijzonder op prijs!

Eigen maandblad

En natuurlijk hebben we een eigen maandblad, met de toepasselijke naam "Cerianthus". Hierin treft u steeds informatie over de komende ledenavond, een verslag van de vorige lezing, en natuurlijk allerlei artikelen die betrekking hebben op onze hobby.

Digitale nieuwsbrief

Sinds enige tijd brengen we ook een digitale nieuwsbrief uit voor leden. Leden die op de verzendlijst willen komen, kunnen hun e-mailadres doorgeven aan de redactie/web-beheerder van Cerianthus.

Huishoudelijk reglement

Zoals een goede vereniging betaamd, heeft ook zav. Cerianthus een huishoudelijk reglement met daarin de 'spelregels' van de vereniging. U kunt dit huishoudelijk reglement hier downloaden.

Kamer van Koophandel en bankgegevens

De vereniging Cerianthus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer V40479008. De bankgegevens van de vereniging kunt u opvragen bij de penningmeester.

 

Ga naar boven