HomeOnderwerpenOverigBeginnersdag 13 april 2013

Beginnersdag 13 april 2013

13-april-4

Speciaal voor iedereen die wil beginnen of net begonnen is met een zeewateraquarium, organiseerde zeeaquariumvereniging Cerianthus op zaterdag 13 april in Utrecht een speciale Beginnersdag.

Via Forum en onze adverteerders hebben zich vijftig belangstellenden aangemeld voor de Beginnersdag. We hebben heel veel tijd gestoken in de voorbereiding en ieder bestuurslid zorgde voor zijn eigen presentatie om zo de aanwezigen een boeiende en leerzame dag aan te bieden. Het is altijd even afwachten hoeveel mensen daadwerkelijk op deze dag komen. Uiteindelijk wisten drieënveertig deelnemers de weg naar Tolsteeg te vinden. Op een paar afmeldingen en niet afmeldingen, maar gewoon niet komen, na, zat de Vredenburgzaal toch aardig vol. Dat is een uitstekend  resultaat.

13-april-5Op de tafels lag heel wat informatie klaar o.a.: een uitgebreide hand out om de nodige aantekeningen te kunnen maken, het programma van de dag, een boekje over licht, een uitgave van Cerianthus, een starterhandleiding en een chemie logboekje. Bij binnenkomst kon men koffie en cake halen. Afwisselend stonden de bestuursleden  achter de bar om iedereen van een droogje en een natje te voorzien.

Dit jaar zijn we een half uur eerder begonnen omdat we vorig jaar toch nog tijd te kort kwamen. Na een inleidende welkomstwoord van onze voorzitter mocht Peter de spits afbijten. Tijdens het ochtendprogramma presenteerden we de volgende presentaties: Het opstarten van een zeeaquarium( Peter) met o.a. aandacht voor het kleine Nano aquarium, Techniek 1 (Fred) en Chemie (Gert) met aandacht voor o.a. de belangrijkste meetwaarden. Het bleek dat je ook nu weer eigenlijk tijd te kort kwam om over jouw onderdeel te vertellen. Terwijl we toch, vergeleken met vorig jaar, wel wat wijzigingen hebben toegepast. Als laatste onderdeel voor de pauze vertelde Ian het een en ander over de koralen met het accent op de meest voorkomende koralen, oren, poliepen en kreeftachtigen.

13-april-lunchTijdens de lunchpauze konden de aanwezigen het aquarium beneden aanschouwen. Die stond er prachtig bij met veel dank aan Fred en zijn werkgroep. Fred en Eric Jan gaven daar zeer gemotiveerd uitleg over de sump, het elektrische gedeelte en de inhoud van het aquarium. De belangstelling hiervoor was  zo groot dat de lunch, uitstekend verzorgd door Ciska,  er bijna bij inschoot.

De middag stond in het teken van: Techniek 2 en elektronica waarbij natuurlijk ook de led-verlichting ter sprake kwam (Jack), met aandacht voor de diverse werkgroepen. Bij het onderwerp Vissen (Ian) lag het accent op de vissen in een reefaquarium en we eindigden met het onderdeel ZAV Cerianthus (Jack). Iedere presentatie duurde ongeveer drie kwartier, waarna er nog vragen gesteld konden worden. Tot aan het eind van de dag waren de aanwezigen zeer geïnteresseerd. 

13-april-verlotingTot slot hielden we ook een verloting. Tijdens de afsluiting vroeg de voorzitter de aanwezigen of ze een reactie wilden sturen van deze dag middels een digitale enquêteformulier, zodat we het volgend jaar nog gerichter voor de beginner voor de dag kunnen komen. Ook na afloop bleken heel wat mensen nog met wat vragen te zitten. Wij probeerden die zo goed mogelijk te beantwoorden. We ontvingen direct al heel veel enthousiaste reacties en menigeen vond het een bijzonder geslaagde dag.  Zelf vonden we het heel plezierig om te doen en hebben er van genoten.

Het is leuk om anderen, die nog willen beginnen of net begonnen zijn, enthousiast te maken voor onze hobby. Natuurlijk hoop je dat deze dag nieuwe leden oplevert. Daar doen we het toch voor. Na afloop van de Beginnersdag hebben tien aanwezigen zich aangemeld als lid. Hopelijk volgen er nog meer. Het bestuur hoopt dat zij veel plezier aan hun hobby gaan beleven.

 

Ga naar boven