HomeOnderwerpenTechniekDe aquacalculator

De aquacalculator

Bij het rondkijken op internet op zoek naar leuke dingen voor het zeeaquarium, viel mij een software programma op namelijk de 'Aqua-calculator' van de heer M Kuhn. Mijn eerste gedachte was: "Weer een calculator om je bakinhoud uit te rekenen". Maar nee, dit programma is toch wel veel meer. Het is een hulpmiddel om de meest belangrijke parameters van ons zeewater bij te sturen en handzaam overzichtelijk te maken. Dit alles met een computerprogramma waar je alle gegevens invoert en opslaat zodat er ook nog eens een overzichtelijke geschiedenis van je bak ontstaat.

Dus wil ik hier het een en ander over dit programma bespreken. Het is zeker geen handleiding, daarvoor zijn er genoeg handgrepen in de calculator zelf aanwezig. Maar om enige structuur in dit artikel te brengen zal ik de verschillende modules kort doorlopen.

Je kunt de software downloaden van de website.. Daarna installeer je hem op je pc. Ik raad je overigens aan ook een (Duitstalige) handleiding te downloaden. Wanneer je het pakket voor het eerst opent kun je allerlei algemene instellingen invoeren zoals taal (Duits, Engels, Frans of Zweeds, helaas (nog) geen Nederlands), automatische update, eenheidsgrootheden enz.

Vervolgens voer je de aquariumgrootte, de manier waarop je de zoutmeting uitvoert, en de gewenste hardheid (odH of alkaliniteit) in.

Om het verbruik van calcium, magnesium en alkaliniteit te bepalen (dit is voor iedere bak anders), zit er een leuke module bij de instellingen. Dat ook hier verschillende wegen naar Rome leiden blijkt wel in de keuze van receptuur. Je kunt kiezen uit diverse Balling methodes, Meerwasserchemie-methode (van A.Glaser) of je eigen methode. Het geheel wordt ook grafisch weergegeven.

Vervolgens kun je aangeven in welk tempo je de Ca-concentratie wilt aanpassen, wanneer deze afwijkt van je streefwaarde.

aquacontroler1

Het volgende menu is van groot belang want hier voer je de waarden in van het door jouw gewenste water met zijn toegestane afwijkingen (de streef- of doelwaarden). Deze waardes zijn bepalend voor alle verdere aanbevelingen die het programma doet. Want hoe mooi het er ook mag uitzien je bent altijd zelf verantwoordelijk voor wat je met de informatie doet. Waarnemen wat je bak doet in de loop van de tijd blijft altijd de beste leidraad.

Gaan we nu naar het hoofdmenu dan kunnen we daar onze gemeten waarden invoeren. Wat je niet wilt meten laat je gewoon buiten beschouwing. Hier heeft de auteur een makkelijke stopwatch inzitten als hulpmiddel bij de wachttijd voor de diverse meettesten.

Een kalender is aanwezig in de volgende module waarin je eenvoudig de momenten voor bv. kalibreren van sondes in kunt vastleggen. Of eender welke andere activiteit.

Een module om zouttoevoeging uit te rekenen is de volgende stap. Hierin zit ook een database met maar liefst 50 verschillende soorten aquariumzout, en specifiek van elk zout de Ca- en Mg-concentratie en de dH.

Er zijn vele manieren om je zeewaterwaarden op peil te houden. In het vervolg ga ik er even vanuit dat we eventuele afwijkende concentraties willen herstellen met de zogenaamde ballingmethode. Erg simpel gesteld: je voegt gewoon de chemische componenten toe welke verbruikt worden en wel in hun individuele vorm.

Dus wanneer de software een tekort aan calcium constateert, dan geeft hij je het advies calcium toe te voegen (en uiteraard hoeveel!), zo ook bij magnesium, enz. Een en ander gebeurt wel in een zoutvorm van calcium en magnesium.

aquacontroler2

Groot voordeel is dat je weet wat je toevoegt en hoeveel. Een kalkreactor is bij deze methode overbodig geworden.

Vroeger, zonder calculator was het altijd een probleem of veel gereken om te weten wat je moet toevoegen en wanneer. En hier komt de Aqua-calculator om de hoek kijken. Eerst moet je natuurlijk weten welke concentraties je wilt bereiken, hierbij kun je gaan voor de standaardwaardes of zelf je eigen waardes overnemen die je in het begin hebt ingevoerd. Aan de hand van de gemeten calcium-, magnesium en dH-waarde, welke in een tabel zijn in te voeren berekent dit programma de aanpassingen die je de komende dagen moet uitvoeren om de door jouw gewenste waardes te bereiken.

Dit is uit te printen en makkelijk om bij je aquarium te hangen zodat je weet wat toe te voegen op welke dag. Dit alles wordt tevens automatisch in een grafiek of tabel omgezet, zodat je het verloop in de tijd mooi kunt volgen. Ook wordt er een grafisch plaatje bij gegeven waar je originele waardes zich bevinden en langs welke weg je naar het optimum gaat.

In een volgende deel van het programma is het mogelijk om de dosering uit te laten rekenen zodat de dagelijkse behoeftes van je bak worden gecompenseerd.

Om het verbruik van je bak te bepalen wat voor iedere bak anders is, zit er een handleiding in het gedeelte 'Veelgestelde vragen'. Om dit te zien klik je het vraagteken aan je komt nu in een uitleggedeelte. Dat dit enorm uitgebreid is, ervaar je wel.

Vervolgens is een module aanwezig waar je, jawel, het nitraat- en fosfaatgedeelte mee kunt verhogen. Mij lukt dit heel goed met voeren maar dat zal wel niet voor iedereen gelden denk ik.

Als laatste is een omrekenmodule aanwezig voor het omzetten van Europese naar Amerikaanse eenheden.

Het mooiste van dit alles is dat dit programma gratis is te downloaden op www.aquacalculator.com voor Windows en Android. Op deze site zijn nog vele andere interessante artikelen te zien.

Ik denk dat je met dit hulpmiddel een goed gereedschap hebt om de waterwaardes goed en eenvoudig bij te sturen.
Zij het dat natuurlijk alles valt of staat met een juiste meting!

Ga naar boven