HomeOnderwerpenTechniekStuur uw aquarium eens een sms-je...

Stuur uw aquarium eens een sms-je...

Bron Cerianthus, januari 2006 logo Dolly-sms

De titel doet misschien wat lacherig aan. Toch is dit de realiteit van de dag. Moderne technieken maken het tegenwoordig mogelijk om met behulp van eenvoudige GSM-apparatuur SMS-berichten over en weer te sturen. De berichten variëren van "hoe laat spreken we af" tot "de stroom is uitgevallen"…

Dit laatste bericht is voor ons aquarianen prettig om te weten. Stroomuitval is immers funest voor onze begeerde bakken. Vaak gebeurt dit wanneer niemand in de buurt is om in te kunnen grijpen. Wat het gevolg kan zijn kunt u lezen op de diverse zeewaterforums…

Monitoring

De behoefte aan "monitoring" neemt hand over hand toe, ook in onze hobby. Het liefst willen we op elk moment van de dag overal ter wereld kunnen opvragen wat de temperatuur en pH-waarde van het aquariumwater is. Zelfs pompen, filters, verlichting enz. willen we op afstand kunnen schakelen. We willen weten als er een kritische situatie is ontstaan door bijvoorbeeld te warm of te koud water, lekkage enz.

GSM als middel

Utopie? Ik dacht het niet! Op het moment dat u dit artikel leest wordt u van alle kanten bestraald met GSM-frequenties afkomstige van dichtbij geplaatste GSM-antennes. Misschien staat er wel een op uw dak… We kennen allemaal de voordelen van GSM-mobieltjes. We maken er bijna allemaal dagelijks gebruik van. Dit geldt ook voor mijn aquarium!!

Dollysms

De elektronicawerkgroep heeft handig gebruik gemaakt van de bestaande GSM-technieken. Het resultaat is een autonome SMS-server met de naam "DOLLYsms ©". Wat precies is "DOLLYsms ©" nu eigenlijk? "DOLLYsms ©" is een eenvoudige "low cost" SMS-server waarmee een aantal basisfuncties kan worden uitgevoerd zoals:

  • het zelfstandig sturen van SMS-berichten bij een opgetreden alarm
  • schakelen van componenten (bijvoorbeeld pompen, filters etc.)
  • eenvoudig programmeren door middel van SMS-berichten
  • opvragen van meetgegevens door middel van SMS-berichten
  • communiceren met de CeriMaster.
Gedetailleerde technische informatie is binnenkort via de CeriMaster-website beschikbaar.

Waarin onderscheidt "DOLLYsms ©" zich van andere bestaande schakelingen?

Op de eerste plaats het concept zelf. Behalve dat "DOLLYsms ©" als zelfstandige schakeling gebruikt kan worden voor onder andere bewakingsdoeleinden kan "DOLLYsms ©" ook worden aangesloten aan de CeriMaster. Op de tweede plaats is het mogelijk om SMS-berichten te ontvangen van "DOLLYsms ©" maar is het ook mogelijk om SMS-berichten te sturen naar "DOLLYsms ©". Hierdoor is het mogelijk om op afstand door middel van een SMS-bericht data op te vragen uit de CeriMaster of op afstand de CeriMaster te besturen.

Praktische voorbeelden

Voorbeeld 1: detectie van stroomuitval
Stroomuitval levert vaak grote problemen op voor het aquarium, ze-ker als de stroomuitval langere tijd duurt. Als zelfstandig werkende schakeling stuurt "DOLLYsms ©" een inge-programmeerd bericht naar een ingeprogrammeerd telefoonnummer. U weet meteen waar u aan toe bent!

Voorbeeld 2: detectie van een CeriMaster alarm
Wanneer de CeriMaster een alarm genereert bijvoorbeeld watertem-peratuur te hoog/te laag, waterniveau te hoog/te laag dan zal de Ce-riMaster een SMS-alarmbericht sturen via "DOLLYsms ©". U weet meteen dat uw aquarium in een kritieke toestand verkeert…

Voorbeeld 3: opvragen meetgegevens
Door een SMS-commando te sturen via "DOLLYsms ©" naar de Ce-riMaster, kan de CeriMaster meetgegevens terugsturen via "DOL-LYsms ©". Hierdoor is het mogelijk om op elk willekeurig moment meetgegevens op te vragen van uw aquarium…

Deze voorbeelden vormen slechts een klein deel van wat er in de praktijk allemaal mogelijk is. Dit dankzij het uitgekiende concept van: De elektronica-werkgroep geeft informatie over alle lopende technische ontwikkelingen en toekomstige uitbreidingen via: www.cerianthus.nl/cerimaster

Ga naar boven